Faaliyetler

MENU

Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet Raporu
(01.09. 2011 - 31.08.2012)

İstanbul Okan Üniversitesi bünyesine katıldığım 01 Eylül 2011 tarihi itibarıyla atandığım Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevinin yanı sıra Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini de yürütmekteyim. Geçen süre zarfında Merkez bünyesinde bir dizi faaliyet gerçekleştirme imkânı bulduk. Söz konusu faaliyetlerin listesi aşağıdadır.

  • Avrasya Merkezi - Seminer (11 Ekim 2011) Prof. Dr. Jon Trondalen “Possible Solutions to International Water Resources Disputes in the Middle East”
  • Avrasya Merkezi - Roundtable Meeting (18-21 Ekim 2011) “Cooperation in the Euphrates-Tigris Region”
  • Avrasya Merkezi - Panel (02 Nisan 2012) “Sovyetler Birliği’nin Dağılmasının 20. Yılında Türkiye-Rusya İlişkileri ve Avrasya’nın Görünümü”
  • Avrasya Merkezi - Seminer (10 Nisan 2012) Dr. Louis Fishman “The Changing of the Guard: Israel and the New Middle East”
  • Avrasya Merkezi - Konferans (2-4 Mayıs 2012) “Advancing Cooperation in the Euphrates Tigris Region: Institutional Development and Multidisciplinary Perspectives”

2010 İstanbul Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen IV. Türk Dünyası Sinema Günleri - Mobil Sinema etkinliği 17 Şubat 2010 tarihinde İstanbul Okan Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. T.C Kültür Bakanlığı’nın katkıları ve İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsünün koordinatörlüğünde 10 Avrasya ülkesinden 40 film ve yaklaşık 30 sinema insanının katıldığı Türk Dünyası Sinema Günleri Etkinliğinin İstanbul Okan Üniversitesi’ndeki ayağında Türk dünyası sinemacıları öğrencilerle bir araya geldi.

15 Nisan 2009 DEİK / Türk-Avrasya İş Konseyleri ve İstanbul Okan Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye ile Avrasya Ülkelerinin Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Bugünü ve Geleceği” konulu III. Avrasya Sempozyumunu düzenlenmiştir.

Düzenlenen Toplantılar

Katılınan Etkinlikler

  • 29-30 Haziran 2006 - Karadeniz’de Demokratikleşme ve Güvenlik, ARI Hareketi Uluslararası Güvenlik Konferansı, ARI Hareketi, German Marshall Fund, NATO Kamu Diplomasisi Bölümü, Frederich Nauman Vakfı
  • 25 Nisan 2006 - KEİ Üye Ülkelerinde Ombudsmanları Konferansı, Ombudsmanlık Müessesesinin Demokrasinin Pekiştirilmesindeki Rolü Toplantısı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi
  • 16 Mart 2006 - KEİB Bölgesinde KOBİ’ler-Gerçek ve Vizyon Toplantısı, Konrad-Adenauer-Stiftung ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Organizasyonu
  • 15 Aralık 2005 - Avrasya Nereye Gidiyor? Küreselleşme Çerçevesinde Bölgesel Etkileşimler Paneli, DEİK / Türk-Avrasya İş Konseyleri