Burs Yönergesi

Amaç ve Kapsam:
Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Okan Üniversitesi’nde başarıyı özendirmek ve ödüllendirmek amacıyla öğrencilere tanınan burslara ve destek indirimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Üniversite'ye Giriş Bursları:

Madde 2-) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Okan Üniversitesi’nin burslu programlarına yerleştirilen öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca öğrenim ücretinden yerleştikleri kontenjanın burs oranında muaftırlar. Bu burslar yasal eğitim-öğrenim süresince kesilmez.

Madde 3-)Okan Üniversitesi'nin % 100 burslu programlarına yerleşen üstün başarılı öğrencilere aşağıda belirtilen şekilde Mütevelli Heyeti Onur Bursu verilir:

A-)Dil Puan Türü Dışındaki Puan Türlerinde,

a-)İlk 1000' den gelenlere akademik yıl süresince, 1.000 TL. aylık + yurt

B-)Dil Puan Türünde,

a-)İlk 100' den gelenlere akademik yıl süresince, 1.000 TL. aylık + yurt

Bu burslar, öğrencinin yerleştiği programa devamı koşuluyla yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir ve kesilmez.

Madde 4-) Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı uygulayan öğretim kurumlarından mezun olup, Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre Üniversitemize yerleştirilen adaylara, IB diploma notu 33-39 olanlara % 50 oranında ve IB diploma notu 40 ve üstü olanlara öğrenim ücretinden %  100 oranında indirim sağlanır.  Bu indirimler, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir.

Madde 5-) Mütevelli Heyet tarafından her yıl ismen belirlenen seçkin ortaöğretim kurumlarından Okan Üniversitesi’nin tam ücretli programlarına yerleşen öğrencilere öğrenim ücretinden % 50 indirim sağlanır. Bu indirim, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir.

Madde 6-) Mütevelli Heyet tarafından belirlenen branşlarda Milli Sporcu olan (son iki yılda milli olduklarının ilgili federasyonlarca belgelenmesi koşuluyla) 3 öğrenciye % 100, 4 öğrenciye % 50 öğrenim bursu verilir. Bu burs, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir. Ayrıca öğrenim süresi içinde yapılan milli ve üniversitelerarası müsabakalarda Dünya ve Olimpiyat, Avrupa, Türkiye Şampiyonu olanlara bir sonraki akademik yılın başından itibaren ödenmek üzere sırasıyla ve bir akademik yıl süresince 1.000, 750, 500 TL. aylık verilir.

Madde 7-) Üniversitemiz programlarına yerleşen ve Mütevelli Heyet tarafından seçilen 3 engelli öğrenciden öğrenim ücreti alınmaz. Bu burs, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir.

Madde 8-) Eğitimciler ile bunların eş ve çocuklarına önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenim ücretlerinde % 10 indirim sağlanır. Bu indirim, yasal eğitim - öğrenim süresince geçerlidir.

Madde 9-) Okan Üniversitesi öğrencisi olan her bir kardeş için öğrenim ücretinden % 5 kardeş indirimi uygulanır. Bu indirim, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir.

Madde 10-) Okan Üniversitesi, Okan Eğitim Kurumları ve Okan Grubu çalışanları ile eş ve çocuklarına, önlisans, lisans ve lisansüstü derece programları ile kurs ve sertifika programı ücretlerinden  % 50 indirim sağlanır. Bu indirim,  derece programlarında yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir.

Başarı Bursları:
Madde 11-) Hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programda ilk iki yarıyılı (60 AKTS) tamamlayan önlisans ve lisans öğrencilerine, genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.60 ve üstü olanlara öğrenim ücretinin % 10 ila
% 40’ı oranında burs verilir. Genel Not Ortalaması’na göre verilen başarı bursu çerçevesinde, öğrencilere ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinden aşağıda belirtilen oranlarda indirim sağlanır.

3.60 - 3.69   .................... % 10
3.70 - 3.79   ...................  % 20
3.80 - 3.89   .................... % 30
3.90 - 4.00   .................... % 40
Başarı bursları bir yıllık olup (öğrencinin her yıl ek 60 AKTS tamamlamış olması koşuluyla) her akademik yılın sonunda yeniden hesaplanan genel not ortalamasına göre öğrencinin burs durumu yeniden değerlendirilir.

Uygulama Maddeleri
Madde 12-) Burslar karşılıksız olup, öğrenci sadece bir indirimden veya burstan yararlanır.
Madde 13-) Tam ücretli olarak bir programda okuyan öğrenci, yeniden sınava girip, okuduğu bölümü ilk üç tercihinden yazıp yerleştiği durumda tercih indiriminden faydalanamaz.

 Yürürlük
Madde 14-) Bu Yönerge Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti onayıyla 2012-2013 Akademik Yılı itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15-) Bu yönergeyi Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.