2013 - 2014 Akademik Takvim

01-29 Mart 2013 Yurt Kaydı (Erken Mali Kayıt)
01-29 Mart 2013 Mevcut Öğrenci Erken Mali Kayıt
01 Temmuz-29 Ağustos 2013 Yatay Geçiş Başvuruları
15 Temmuz-16 Ağustos 2013 Erken Başvuru (Lisansüstü)
01-23 Ağustos 2013 Yurt Kaydı (Mali Kayıt)
01-23 Ağustos 2013 Mevcut Öğrenci Mali Kayıt
08-09 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı (1.-2.gün)
19 Ağustos-13 Eylül 2013 Kesin Kayıt (Lisansüstü)
19-29 Ağustos 2013 ÇAP / YANDAL Başvuruları
26 Ağustos-13 Eylül 2013 Ders Kaydı
30 Ağustos 2013 Zafer Bayramı
02-06 Eylül 2013 Yeni Öğrenci Kayıtları
02-10 Eylül 2013 Muafiyet-İntibak Başvuruları
06 Eylül 2013 Yabancı Dil Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı (Lisansüstü-Çeviribilim)
09 Eylül 2013 Bilim Sınavı ve Mülakat (Lisansüstü-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Çeviribilim)
10 Eylül 2013 Mülakat (Lisansüstü-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Çeviribilim-Moda-Resim-Sinema TV)
11 Eylül 2013 Mülakat (Doktora-Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
11 Eylül 2013 Yabancı Dil Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı
12 Eylül 2013 Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Yüksek Lisans-Sosyal Bilimler Enstitüsü)
13 Eylül 2013 Mülakat (Lisansüstü-Fen Bilimleri Enstitüsü-Aynı gün sonuçların ilanı)
16 Eylül 2013 Derslerin Başlaması / Yabancı Dil Hazırlık Derslerinin Başlaması
23-27 Eylül 2013 Ders Ekleme/ Bırakma
15-18 Ekim 2013 Kurban Bayramı
29 Ekim 2013 Cumhuriyet Bayramı
27 Aralık 2013 Derslerin Bitimi
27 Aralık 2013 Bahar Yarıyılı için açılacak derslerin Rektörlüğe bildirilmesi için son gün
01 Ocak 2014 Yılbaşı
01-31 Ocak 2014 Dönem Kayıtları (Lisansüstü-Fen Bilimleri Enstitüsü)
02 Ocak-15 Ocak 2014 Yarıyıl Sonu Sınavları
02-20 Ocak 2014 Dönem Sonu Not Girişleri
03 Ocak 2014 Ara Dönem Hazırlık Yeterlik Sınavları
13-17 Ocak 2014 Tez / Proje Çalışmaları (Lisansüstü)
13-31 Ocak 2014 Dönem Kayıtları (Lisansüstü-Sosyal Bilimler Enstitüsü)
16 Ocak-10 Şubat 2014 Ara Tatil
21 Ocak 2014 Dönem Sonu Notlarının Rektörlüğe teslimi için son gün (Fakülteler tarafından)
21 Ocak-24 Ocak 2014 Anadolu Buluşması
21-28 Ocak 2014 ÇAP / YANDAL Başvuruları
21-28 Ocak 2014 Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuruları
21-28 Ocak 2014 Kurumlar Arası Ön Lisans Yatay Geçiş Başvuruları
30 Ocak 2014 Mülakat (Lisansüstü-Fen Bilimleri Enstitüsü-Aynı gün sonuçların ilanı)
30 Ocak 2014 Mülakat (Lisansüstü-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Moda-Resim-Sinema TV)
03-10 Şubat 2014 Ders Kaydı
03-08 Şubat 2014 Bütünleme Sınavları
03-10 Şubat 2014 Bütünleme Sınavları Not Girişleri
10 Şubat 2014 Derslerin Başlaması / Yabancı Dil Hazırlık Derslerinin Başlaması
11 Şubat 2014 Bütünleme Sınavları Notlarının Rektörlüğe teslimi için son gün (Fakülteler tarafından)
17-21 Şubat 2014 Ders Ekleme / Bırakma
05 Mayıs 2014 Yaz Okulu için açılacak derslerin Rektörlüğe bildirilmesi için son gün
13-14 Mayıs 2014 Bahar Şenliği
16 Mayıs 2014 Derslerin Bitimi
16 Mayıs 2014 2014 Güz Yarıyılı için açılacak derslerin Rektörlüğe bildirilmesi için son gün
20-30 Mayıs 2014 Yarıyıl Sonu Sınavları
20 Mayıs-02 Haziran 2014 Dönem Sonu Not Girişleri
26-30 Mayıs 2014 Tez / Proje Çalışmalarının (Lisansüstü)
26 Mayıs-13 Haziran 2014 Dönem Kayıtları (Lisansüstü)
30 Mayıs 2014 Yabancı Dil Hazırlık Derslerinin Bitimi (16 Hafta)
31 Mayıs 2014 Mezuniyet Töreni
03 Haziran 2014 Dönem Sonu Notlarının Rektörlüğe teslimi için son gün (Fakülteler tarafından)
04 Haziran 2014 Yılsonu Yabancı Dil Hazırlık Yeterlik Sınavları
09-14 Haziran 2014 Bütünleme Sınavları
09-16 Haziran 2014 Bütünleme Sınavları Not Girişleri
17 Haziran 2014 Bütünleme Sınavları Notlarının Rektörlüğe teslimi için son gün (Fakülteler tarafından)
17-20 Haziran 2014 Kayıt (Mali kayıt-Derse kesin kayıt)
23 Haziran-15 Ağustos 2014 Yaz Okulu (Ön Lisans-Lisans-Lisansüstü)
11-18 Ağustos 2014 Dönem Sonu Not Girişleri
19 Ağustos 2014 Dönem Sonu Notlarının Rektörlüğe teslimi için son gün (Fakülteler tarafından)