Yeni açılan Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları ve Kontenjanları

YÖK tarafından açılması onaylanan Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları ve kontenjanları aşağıdadır.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

KONTENJAN
Muhasebe ve Denetim – (Tezsiz)      50
Bankacılık – (Tezsiz)         50
Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme – (Tezsiz)     50
Lojistik Yönetimi – (Tezsiz)     50
Yayınlanma Tarihi : 3 Temmuz 2013

Uyarı : 3 aydan eski bir duyurudur. Geçerliliğini yitirmiş olabilir.